Σχετικά με εμάς

6 +

Έτη εμπειρία

Η Εταιρία

Πορεία Αξιοπιστίας

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2017 από τον γεωπόνο Μαυροζούμη Ευάγγελο, απόφοιτο του Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο εργασιών την παροχή γεωργικών συμβουλών και τη σύνταξη γεωργικών μελετών.

Επιστημονικό Δυναμικό

Με εμπειρία και κύρος

Γιατί εμάς

Η διαρκής ανοδική πορεία μας βασίζεται στο ικανό, καταρτισμένο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της επιχείρησης. Επιπλέον, η σταθερή και διαρκώς αυξανόμενη πελατειακή της βάση πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και την χρηστικότητα των λύσεων που παρέχει.

Σχετικά με εμάς

Need Any Help? Or Looking For an Agent